Möbel

Neu

Aktionen

1300MDC
CHF 1 895.00 CHF 1 495.00 2
BERNINA 535
CHF 2 795.00 CHF 2 495.00 2
BERNINA 535 Inkl. Stickmodul
CHF 3 895.00 CHF 3 295.00 2
BERNINA 570
CHF 3 395.00 CHF 2 995.00 2
BERNINA 570 Inkl. Stickmodul
CHF 4 495.00 CHF 3 695.00 2
BERNINA 590
CHF 3 895.00 CHF 3 395.00 2
BERNINA 590 Inkl. Stickmodul
CHF 4 995.00 CHF 3 995.00 2
Bernina IS620
CHF 1 698.00 CHF 1 400.00 2